Bygholm
Landbrugsskole
291209 Bygholm Landbrugsskole 0172

Bliv faglært landmand

Vil du være med til at producere nogle af verdens bedste fødevarer, så bliv EUD landmand.

Under uddannelsen kommer du til at arbejde med alle dele af produktionen. 
Du veksler mellem at gå i skole og være i oplæring (det, som tidligere hed praktik) hos en landmand, som er din læremester.

I starten af uddannelsen bliver du introduceret til alle dele af landbruget, både konventionelt og økologisk. Senere i forløbet skal du vælge, hvad du gerne vil være specialist i.

Måske drømmer du om at blive selvstændig eller leder i landbruget. Som faglært landmand kan du tage landbrugets lederuddannelse. Den kan du også tage på Bygholm.

Grundforløb 1

På grundforløb 1 er undervisningen tilrettelagt med praktiske projekter. 

Det kan du glæde dig til

 • Du får en god start  og lærer fagudtryk  at kende praktiske øvelser i stalden, værkstedet og på marken.
 • Du løser hverdagsopgaver ved arbejde i stalden og med maskiner.
 • Du lærer sikkerhedsrutiner, når du skal arbejde med dyr, planter og maskiner.
 • Du lærer de forskellige typer virksomheder inden for landbruget at kende, så du er godt klædt på til at finde en læreplads.
 • Du lærer om, hvad landbruget betyder for samfundet - for eksempel når det gælder bæredygtighed, miljø og klima.

Optagelseskrav til grundforløb 1

Du er uddannelsesparat og har bestået folkeskolens afgangsprøve med et gennemsnit på 02 i dansk og matematik.

Hvis du ikke opfylder optagelseskriterierne, men gerne vil tage landbrugsuddannelsen, kan du komme til  optagelsesprøve og/eller samtale.

Grundforløb 2

Undervisningen på grundforløb 2 er en kombination af praktiske øvelser og klasseundervisning.

Det kan du glæde dig til

 • Du har fag som: arbejdsmiljø, kvæghold, svinehold, planteavl og maskinteori, maskinteori, biologi og naturfag.

 • I værkstedet lærer du at svejse, lave små reparationer, og klargøre maskiner.

 • Du skal løse arbejdsopgaver i skolens kvæg- og svinestald og i marken. 

 • Du tager traktorkørekort.

Optagelseskrav på grundforløb 2

Når du har gennemført grundforløb 1, kan du fortsætte på grundforløb 2. 

Du kan også starte direkte på grundforløb 2, hvis...

 • det er mere end ét år siden, du gik ud af folkeskolen, og du bestod afgangsprøven med et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik.
 • du har en uddannelsesaftale med en landmand. Så kan du starte i praktik i for eksempel seks måneder og derefter begynde direkte på grundforløb 2 – også selv om du kommer direkte fra folkeskolen. Og så behøver du ikke opfylde karakterkravet på 02.

På undervisningsministeriets hjemmeside WWW.UVM.DK kan du læse mere om optagelseskravene afhængig af din alder og dine forudsætninger.

Du kan også bare KONTAKTE VORES UDDANNELSESVEJLEDERE.

1. hovedforløb

På 1. hovedforløb arbejder du videre med det, du har fået indblik i på grundforløbet, og det, du har lært i din oplæringsperiode.  

På 1. hovedforløb har du fag som

 • Landbrugsproduktion
 • Plantesundhedslære
 • Grundlæggende økonomi
 • Økologisk landbrug og bæredygtighed 

Du har også matematik og biologi som grundfag

Har du et favoritområde, du gerne vil dykke mere ned i?

Så kan du glæde dig til valgfrit specialefag

 • Mark og teknik
 • Nicheproduktion
 • Dyrehold (kvæg/svin)

Landbrugsassistent

Efter 1. hovedforløb kan du vælge at afslutte din uddannelse som landbrugsassistent.  Finder du senere ud af, at du gerne vil være faglært landmand, kan du tage 2. hovedforløb.

Optagelseskrav til 1. hovedforløb

Med en uddannelsesaftale, bestået grundforløbsprøve, obligatoriske certifikater og din oplæringsperiode, er du klar til at starte på 1. hovedforløb.

2. hovedforløb

Det sidste skoleforløb på landbrugsuddannelsen giver dig alle muligheder for at fordybe dig i det, der interesserer dig allermest.  Her skal du nemlig vælge speciale.

På Bygholm kan du vælge mellem: 

 •  Kvæg
 • Svin
 • Planter

Du kan glæde dig til fag som:

 • Innovation og iværksætteri
 • Bæredygtighed
 • Naturpleje og landskabsforvaltning
 • Og grundfagene Erhvervsøkonomi, Samfundsfag og Engelsk

Og så skal du vælge ét af specialefagene:

 • Planteværn – delprøve 2 og 3 (for husdyrspecialerne)

 • Finansiering og investering

 • Planteproduktion specialafgrøder

 • Dyrehold – enten kvæg eller svin

Optagelseskrav

Du er klar til 2. hovedforløb, når du har gennemført
1. hovedforløb og har minimum 24 måneders oplæring (det, som tidligere hed praktik). Og så skal du have indgået en uddannelsesaftale.

Sammensæt din uddannelse

Dit uddannelsesforløb kan se forskelligt ud, alt efter om du for eksempel vælger at starte med et skoleforløb eller i oplæring (det, som tidligere hed praktik). Længden på oplæringsperioder kan også variere.

Her kan du se nogle eksempler.  

Hvis du starter på grundforløb 1, kan  dit uddannelsesforløb  for eksempel se sådan ud: 
Eksempler på uddannelsesforløb med grundforløb 1

Hvis du  springer grundforløb 1 over, kan dit uddannelsesforløb for eksempel se sådan ud:
Eksempler på uddannelsesforløb uden grundforløb 1

Vi hjælper dig

Husk, at Uddannelsesvejlederne hjælper dig med at lave din personlige uddannelsesplan.

EUV - er du over 25 år

Hvis du er 25 år eller derover, skal du gå på EUV. Der er de samme læringsmål, niveauer og afsluttende prøver på EUV, som på det ordinære forløb. Men du får afkortet din uddannelse afhængigt af,  hvilke kompetencer, du har med fra anden uddannelse eller job.

Tag en snak med en af vores uddannelsesvejledere om dine muligheder. Se kontaktinfo til højre.

Optagelseskrav

Du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve med et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik.

Hvis du har to års relevant erhvervserfaring, behøver du ikke opfylde karakterkravet.

Tilmeld dig EUV

Ring eller skriv til vores uddannelsesvejledere. De vil hjælpe dig med tilmelding, så du får det forløb, der passer til dig, dine kompetencer og erfaringer.

Bo på skolen

Vi har elever fra hele landet, der bor på skolen. Det giver et helt særligt kammeratskab, når I både går i skole og deler fritiden sammen.  Og på Bygholm har vi gode faciliteter, der støtter op om en aktiv hverdag.
Læs mere om at bo på Bygholm.

Studieture

Studieture betyder spændende oplevelser, kultur og indblik i landbrug under fremmede himmelstrøg sammen med dine kammerater.

Grundforløb 1

Skolen arbejder på at lave  udstationeringer i Irland . Det bliver gratis for eleverne.

 

1. hovedforløb

Studietur til Sydhavsøerne (i DK) – det koster ca. 2.600 kr. for 3 dage.

 

2. hovedforløb

I øjeblikket kan du som elev på 2. hovedforløb vælge mellem studietur til to destinationer:

 • Italien i 8 dage. Turen koster ca. 7.500 – 9.000 kr. afhængigt af sæson og rejsedag
 • Sydafrika. Turen koster ca. 18.000 kr. for 11 dage
Vi hjælper dig

Allerede inden du starter på Bygholm, hjælper vejlederne dig godt på vej. Og du vil opleve, at vejledere og undervisere er der for dig, både når du er på skolen og i oplæring (det, som tidligere hed praktik).  Derudover har vi nogle særlige tilbud til dig, der har behov for støtte for eksempel på det sociale, dagligdags praktiske eller personlige plan for at kunne gennemføre uddannelsen. 

læse mere om uddannelsesvejledning

Startdatoer

Start- og slutdatoer for grundforløb 1

14/8 2023 – 12/1 2024
12/8 2024 – 17/1 2025
11/8 2025 – 16/1 2026
12/8 2026 – 15/1 2027
12/8 2027 – 3/1 2028

Start- og slutdatoer for grundforløb 2

16/1 2023 – 23/6 2023
14/8 2023 – 12/1 2024
15/1 2024 – 20/6 2024
12/8 2024 – 17/1 2025
20/1 2025 – 26/6 2025
11/8 2025 – 16/1 2026
19/1 2026 – 26/6 2026
12/8 2026 – 15/1 2027
18/1 2027 – 24/6 2027
12/8 2027 – 3/1 2028

Start- og slutdatoer for 1. hovedforløb

28/8 2023 – 22/12 2023
26/8 2024 – 20/12 2024
25/8 2025 – 19/12 2025
26/8 2026 – 22/12 2026
26/8 2027 – 22/12 2027
28/8 2028 – 22/12 2028

Start- og slutdatoer for 2. hovedforløb

18/1 2023 – 27/6 2023
18/1 2024 – 26/62024
20/1 2025 – 27/6 2025
20/1 2026 – 26/6 2026
21/1 2027 – 29/6 2027
20/1 2028 – 27/6 2028

 

Oplæring (tidl. praktik)

Oplæring er det samme, som tidligere hed praktik.

Oplæring er en vigtig og spændende del af din uddannelse. 

Hvordan du søger læreplads, og hvad du skal være opmærksom på, kan du læse om her.

Udlandsophold

Har du rejsefeber? Landbrugsuddannelsen giver dig helt særlige muligheder for at komme til udlandet.

Læs mere  om internationale oplevelser

Måske er du også interesseret i...

Åbent hus - klap en ko og kør en traktor - 8/12 kl. 14-17 - LÆS MERE