Bygholm
Landbrugsskole
291209 Bygholm Landbrugsskole 0172

Bliv faglært landmand

Vil du være med til at producere nogle af verdens bedste fødevarer, så bliv EUD landmand.

Under uddannelsen kommer du til at arbejde med alle dele af produktionen. 
Du veksler mellem at gå i skole og være i praktik hos en landmand.

I starten af uddannelsen bliver du introduceret til alle dele af landbruget, både konventionelt og økologisk. Senere i forløbet skal du vælge, hvad du gerne vil være specialist i.

Mange drømmer om at blive selvstændige eller ledere. Med landbrugsuddannelsen kan du bygge ovenpå med landbrugets lederuddannelse. Den kan du også tage på Bygholm.

Grundforløb 1

På grundforløb 1 er undervisningen tilrettelagt med praktiske projekter. 

Det kan du glæde dig til

 • Du får en god start  og lærer fagudtryk  at kende praktiske øvelser i stalden, værkstedet og på marken.
 • Du løser hverdagsopgaver ved arbejde i stalden og med maskiner.
 • Du lærer sikkerhedsrutiner, når du skal arbejde med dyr, planter og maskiner.
 • Du lærer de forskellige typer virksomheder inden for landbruget at kende, så du er godt klædt på til at finde en praktikplads.
 • Du lærer om, hvad landbruget betyder for samfundet for eksempel med hensyn til bæredygtighed, miljø og klima.

Optagelseskrav til grundforløb 1

Du er uddannelsesparat og har bestået folkeskolens afgangsprøve med et gennemsnit på 02 i dansk og matematik.

Hvis du ikke opfylder optagelseskriterierne, men gerne vil tage landbrugsuddannelsen, kan du komme til  optagelsesprøve og/eller samtale.

Grundforløb 2

Undervisningen på grundforløb 2 er en kombination af praktiske øvelser og klasseundervisning.

Det kan du glæde dig til

 • Du har fag som: arbejdsmiljø, kvæghold, svinehold, planteavl og maskinteori, maskinteori, biologi og naturfag

 • I værkstedet lærer du at svejse, lave små reparationer, og klargøre maskiner.

 • Du skal løse arbejdsopgaver i skolens kvæg- og svinestald og i marken. 

 • Du tager traktorkørekort

Optagelseskrav på grundforløb 2

Når du har gennemført grundforløb 1, kan du fortsætte på grundforløb 2. 

Men du kan også starte direkte på grundforløb 2, hvis...

 • Er det mere end ét år siden, du gik ud af folkeskolen, og bestod du afgangsprøven med et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik, kan du starte direkte på grundforløb 2.
 • Hvis du har en uddannelsesaftale med en landmand, kan du starte i praktik i for eksempel 6 måneder og derefter begynde direkte på grundforløb 2 – også selv om du kommer direkte fra folkeskolen. Så behøver du ikke opfylde karakterkravet på 02.

På undervisningsministeriets hjemmeside WWW.UVM.DK kan du læse mere om optagelseskravene afhængigt af din alder og forudsætninger. Men du kan også bare KONTAKTE VORES UDDANNELSESVEJLEDERE.

1. hovedforløb

På 1. hovedforløb arbejder du videre med det, du har fået indblik i på grundforløbet og det, du har lært i din praktikperiode.  

På 1. hovedforløb har du fag som

 • Landbrugsproduktion
 • Plantesundhedslære
 • Grundlæggende økonomi
 • Økologisk landbrug og bæredygtighed 
 • Du har også matematik og biologi som grunddag

Har du et favoritområde, du gerne vil dykke mere ned i?

Så kan du glæde dig til  valgfrit specialefag

 • Mark og teknik
 • Nicheproduktion
 • Dyrehold (kvæg/svin)

Landbrugsassistent

Efter 1. hovedforløb kan du vælge at afslutte din uddannelse som landbrugsassistent.  Finder du senere ud af, at du gerne vil være faglært landmand, kan du tage 2. hovedforløb.

Optagelseskrav til 1. hovedforløb

Med en uddannelsesaftale, bestået grundforløbsprøve, obligatoriske certifikater og din praktikperiode, er du klar til at starte på 1. hovedforløb.

2. hovedforløb

Det sidste skoleforløb på landbrugsuddannelsen giver dig alle muligheder for at fordybe dig i det, der interesserer dig allermest.  Her skal du nemlig vælge speciale.

På Bygholm kan du vælge mellem: 

 •  Kvæg
 • Svin
 • Planter

Du kan glæde dig til fag som:

 • Innovation og iværksætteri
 • Bæredygtighed
 • Naturpleje og landskabsforvaltning
 • Og grundfagene: Erhvervsøkonomi, samfundsfag og engelsk

Og så skal du vælge ét af specialefagene:

 • Planteværn – delprøve 2 og 3 (for husdyrspecialerne)

 • Finansiering og investering

 • Planteproduktion specialafgrøder

 • Dyrehold – enten kvæg eller svin

Optagelseskrav

Du er klar til 2. hovedforløb, når du har gennemført
1. hovedforløb og har minimum 24 måneders praktik. Og så skal du have indgået en uddannelsesaftale.

Sammensæt din uddannelse

Dit uddannelsesforløb kan se forskelligt ud, alt efter om du for eksempel vælger at starte med et skoleforløb eller i praktik. Længden på praktikperioder kan også variere.

Her kan du se nogle eksempler.  

Hvis du starter på grundforløb 1, kan  dit uddannelsesforløb  for eksempel se sådan ud: 
Eksempler på uddannelsesforløb med grundforløb 1

Hvis du  springer grundforløb 1 over, kan dit uddannelsesforløb for eksempel se sådan ud:
Eksempler på uddannelsesforløb uden grundforløb 1

Vi hjælper dig

Husk, at Uddannelsesvejlederne hjælper dig med at lave din personlige uddannelsesplan.

EUV - er du over 25 år

Hvis du er 25 år eller derover, skal du gå på EUV. Der er de samme læringsmål, niveauer og afsluttende prøver på EUV, som på det ordinære forløb. Men du får afkortet din uddannelse afhængigt af,  hvilke kompetencer, du har med fra anden uddannelse eller job.

Tag en snak med en af vores uddannelsesvejledere om dine muligheder.

Optagelseskrav

Du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve med et gennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik.

Hvis du har to års relevant erhvervserfaring, behøver du ikke opfylde karakterkravet.

Tilmeld dig EUV

Ring eller skriv til vores uddannelsesvejledere. De vil hjælpe dig med tilmelding, så du får det forløb, der passer til dig, dine kompetencer og erfaringer.

Bo på skolen

Vi har elever fra hele landet, der bor på skolen. Det giver et helt særligt kammeratskab, når I både går i skole og deler fritiden sammen.  Og på Bygholm har vi gode faciliteter, der støtter op om en aktiv hverdag.
Læs mere om at bo på Bygholm.

Studieture

Studieture betyder spændende oplevelser, kultur og indblik i landbrug under fremmede himmelstrøg sammen med dine kammerater.

Grundforløb 1

Skolen arbejder på at lave  udstationeringer i Irland . Det bliver gratis for eleverne.

 

1. hovedforløb

Studietur til Sydhavsøerne (i DK) – det koster ca. 2.600 kr. for 3 dage.

 

2. hovedforløb

I øjeblikket kan du som elev på 2. hovedforløb vælge mellem studietur til to destinationer:

 • Italien i 8 dage. Turen koster ca. 7.500 – 9.000 kr. afhængigt af sæson og rejsedag
 • Sydafrika. Turen koster ca. 18.000 kr. for 11 dage
Vi hjælper dig

Allerede inden du starter på Bygholm, hjælper vejlederne dig godt på vej. Og du vil opleve, at vejledere og undervisere er der for dig, både når du er på skolen og i praktik.  Derudover har vi nogle særlige tilbud til dig, der har behov for fx støtte på det sociale, dagligdags praktiske eller personlige plan for at kunne gennemføre uddannelsen. 

læse mere om uddannelsesvejledning

Startdatoer

Start- og slutdatoer for grundforløb 1

Torsdag d. 12/8-2021 - fredag d. 14/1 2022
Torsdag d. 11/8 2022 - fredag d. 13/1 2023
Mandag d. 14/8 2023 - fredag d. 12/1 2024

Start- og slutdatoer for grundforløb 2

Mandag d. 18/1 2021 - fredag d. 25/6 2021
Torsdag d. 12/8 2021 - fredag d. 14/1 2022
Tirsdag d. 17/1 2022 - fredag d. 24/6 2022
Torsdag d. 11/8 2022- fredag d. 13/1 2023
Mandag d. 16/1 2023 - fredag d. 23/6 2023
Mandag d. 14/8 2023 - fredag d. 12/1 2024

Start- og slutdatoer for 1. hovedforløb

Torsdag d. 26/8  2021 – onsdag d. 22/12 2021
Torsdag d. 25/8 2022 – onsdag d. 21/12 2022
Mandag d. 28/8 2023 – torsdag d. 22/12 2023
Mandag d. 26/8 2024 – fredag d. 20/12 2024

Start- og slutdatoer for 2. hovedforløb

Mandag d. 25/1-2021 – fredag d. 2/7-2021
Onsdag d. 19/1-2022 – tirsdag d. 28/6-2022
Onsdag d. 18/1-2023 – tirsdag d. 27/6-2023
Torsdag d. 18/1-2024 – onsdag d. 26/6-2024

Praktik

Praktikken er en vigtig og spændende del af din uddannelse. 
Hvordan du søger praktikplads, og hvad du skal være opmærksom på, kan du læse om her.

Udlandsophold

Har du rejsefeber? Landbrugsuddannelsen giver dig helt særlige muligheder for at komme til udlandet.

Læs mere  om internationale oplevelser

Måske er du også interesseret i...

Kom til Mini Åbent hus i efteråret. Læs mere 

Vi holder eftersårsferie og er tilbage igen mandag den 25/10. Studievejlederen besvarer mails og kan evt. ringe tilbage torsdag –fredag i efterårsferien