Bygholm
Landbrugsskole
291209 Bygholm Landbrugsskole 0005

Turboforløb - hvis du er student eller uddannet håndværker

Har du studentereksamen eller er uddannet håndværker, kan du tage landbrugsuddannelsen som et turboforløb. Så er du klar til en fremtid inden for landbrug, miljø og bæredygtighed. 

Du kan også nøjes med at tage grundforløbet - så får du 10 ugers  kostskole-liv, undervisning i stalden, marken og værskted....et perfekt springbræt - eller en fornuftig pause - inden du vil læse videre til for eksempel dyrlæge.

Er du ledertypen? Du kan  supplere  med landbrugets lederuddannelse, så du på turbotid er klædt på til at stå i spidsen med ledelses- og personaleansvar.

Har du lyst til at besøge os og se, om Bygholm er noget for dig? Ring til os og lav en aftale.

For dig, der er student

Er du student, har du allerede studie-kompetencer, der gør, at du hurtigere kan nå uddannelsens teoretiske og praktiske mål.
Derfor er landbrugsuddannelsen på Trin S et afkortet  turboforløb med kortere skoleophold og mindre oplæring (det, som før hed praktik) i forhold til den ordinære landbrugsuddanelse.

Det lærer du på grundforløbet

På  grundforløbet lærer du det grundlæggende inden for planteavl, teknik og husdyrhold. Du vil få en række praktiske fag, hvor du forbereder dig på de mest almindelige arbejdsopgaver i marken og i stalden. 
På skemaet er der også: 

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Svejsning
 • Medicinhåndtering

På 1. hovedforløb har du følgende fag:

 • Grundlæggende økonomi
 • Økologi grundprincipper
 • Landbrugsproduktion
 • Bæredygtighed
 • Plantebeskyttelse

Valgfrit specialefag:

 • Nicheproduktioner i landbruget
 • Dyrehold eller Mark og maskiner
 • Valgfag

Du kan vælge at afslutte din landbrugsuddannelse efter 1. hovedforløb og 9 måneders oplæring. Så kan du kalde dig landbrugsassistent. Eller du kan fortsætte på 2. hovedforløb som foregår på den ordinære uddannelse.

Merit

Du får merit for de kompetencer, du har opnået i gymnasiet, Det betyder, at du  får merit for fagene:

 • engelsk
 • samfundsfag
 • naturvidenskabelige grundfag

Adgangskrav
For at starte på  turboforløbet, Trin S, skal du have bestået studentereksamen på STX, EUX, HF, HTX eller HHX. Og så skal du have kørekort til traktor (Kørekortkategori B til personbil gælder også til traktor).

Hvis du i din gymnasieuddannelse ikke har for eksempel biologi, naturfag eller lignende, kan du godt blive optaget på Trins S alligevel - kontakt vores uddannelsesvejledere, og få en snak om mulighederne.

For dig, der er håndværker

Har du allerede en anden erhvervsuddannelse? Så har du allerede kompetencer, der gør, at du kan få merit og tage landbrugsuddannelsen på kortere tid.

På Bygholm laver vi særlige hold for elever, der allerede har taget én ungdomsuddannelse og derfor har andre erfaringer og er lidt ældre end dem, der starter på vores ordinære grundforløb.

Det lærer du på grundforløbet

På  grundforløbet lærer du det grundlæggende inden for planteavl, teknik og husdyrhold. Du vil få en række praktiske fag, hvor du forbereder dig på de mest almindelige arbejdsopgaver i marken og i stalden.
På skemaet er der også: 

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Svejsning
 • Medicinhåndtering

På 1. hovedforløb har du følgende fag:

 • Grundlæggende økonomi
 • Økologi grundprincipper
 • Landbrugsproduktion
 • Bæredygtighed
 • Plantebeskyttelse

Valgfrit specialefag:

 • Nicheproduktioner i landbruget
 • Dyrehold eller Mark og maskiner
 • Valgfag

Du kan vælge at afslutte din landbrugsuddannelse efter 1. hovedforløb. Så kan du kalde dig landbrugsassistent. Eller du kan fortsætte på 2. hovedforløb som foregår på den ordinære uddannelse.

Merit

Når du har en anden uddannelse i forvejen, skal vi vurdere de kompetencer, du kommer med og derudfra lave din uddannelsesplan. Du får merit for alle fag, som er de samme i landbrugsuddannelsen og den uddannelse, du kommer med, eller hvis du har haft fagene på et højere niveau.
Du får også merit, hvis du har haft fag, som giver de samme kompetencer, men som ikke er helt det samme fag i de to uddannelser.

Adgangskrav

Hvis du vil optages på håndværkerforløbet, laver vi en individuel kompetenceafklaring. Det betyder, at vi stykker uddannelsen sammen med afsæt i de erfaringer og fag, du allerede har. 

Kontakt uddannelsesvejlederne, så hjælper vi dig videre.

Sammensæt din uddannelse

Dit uddannelsesforløb kan se forskelligt ud, alt efter om du for eksempel vælger at starte med et skoleforløb eller i oplæring (det, som tidligere hed praktik). Længden på oplæringsperioder kan også variere.

Se 3 eksempler på uddannelsesforløb

Bo på skolen

Vi har elever fra hele landet, der bor på skolen. Det giver et helt særligt kammeratskab, når I både går i skole og deler fritiden sammen.  Og på Bygholm har vi gode faciliteter, der støtter op om en aktiv hverdag.
Læs mere om at bo på Bygholm.

Oplæring (Tidl. praktik)

Oplæring er en vigtig og spændende del af din uddannelse. 
Hvordan du søger læreplads, og hvad du skal være opmærksom på, kan du læse om her.

Vi hjælper dig

Allerede inden du starter på Bygholm, hjælper vejlederne dig godt på vej. Og du vil opleve, at vejledere og undervisere er der for dig, både når du er på skolen og i oplæring (det, som før hed praktik).

Derudover har vi nogle særlige tilbud til dig, der har behov for støtte på for eksempel det sociale, det dagligdags praktiske eller det personlige plan for at kunne gennemføre uddannelsen. 

læse mere om uddannelsesvejledning

Udlandsophold

Har du rejsefeber? Landbrugsuddannelsen giver dig helt særlige muligheder for at komme til udlandet. Læs mere  om internationale oplevelser.

Startdatoer

14/8 2023 – 19/1 2024
12/8 2024 – 24/1 2025
11/8 2025 – 23/1 2026
12/8 2026 – 22/1 2027
12/8 2027 – 22/1 2028

 

Måske er du også interesseret i...