Bygholm
Landbrugsskole
Forside Faglig Teori (3)

Bliv EUX landmand

Med EUX'en bliver du faglært landmand - og får adgang til  over 100 videregående uddannelser

Kombinér din landbrugsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliv faglært landmand og student på samme tid.

Med eksamensbeviserne i hånden kan du enten søge job inden for landbruget eller søge ind på en videregående uddannelse, fx. på universitetet. Faktisk giver EUX'en adgang til over 110 videregående uddannelser.

OBS! NYT i 2021
Som noget nyt kommer al EUX-undervisning for grundforløbselever til at foregå på Bygholm - både landbrugsfag og gymnasiefag.
Det er stadig de samme kompetente undervisere fra Bygholm og Learnmark HTX, der står for undervisningen.

I vores interaktive brochure kan du læse om karrieremulighederne med en EUX.
Se brochuren her

EUX grundforløb

Grundforløbet (1 og 2) tager 40 uger og ligger direkte i forlængelse af hinanden.

Grundforløb 1

 • Dagligdags opgaver i stalde og med maskiner.
 •  Faglige ord og begreber
 • Sikkerhedsrutiner i arbejdet med dyr, planter og maskiner
 • Du lærer forskellige typer af virksomheder at kende, så du er godt klædt på til at finde en praktikplads
 •  Du lærer erhvervets betydning i samfundet at kende, for eksempel med hensyn til miljø og økologi

Grundforløb 2

 • Du har fag som: Arbejdsmiljø, kvæghold, svinehold, planteavl og maskinteori, maskinteori
 • I værkstedet lærer du at svejse, lave små reparationer, og klargøre maskiner
 • I stalden løser du arbejdsopgaver i kvæg- og svinestald og i marken
 • Du tager traktorkørekort

På grundforløbene har du følgende gymnasiale fag: Biologi, matematik, kemi , dansk, engelsk og samfundsfag.

Optagelseskrav

Du skal være uddannelsesparat til EUD for at kunne starte på uddannelsen, og du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve med et snit på 02 i fagene dansk og matematik.

Du skal være opmærksom på, at kravene til de gymnasiale fag gør, at det vil være bedst, hvis dit gennemsnit i alle fag er højere end 02.

EUX 1. hovedforløb

På hovedforløbet bygges der også videre på undervisningen i både husdyrproduktion, markdrift og tekniske fag. Du skal også vælge mellem en række valgfri specialefag, hvor du kan fordybe dig yderligere indenfor enten husdyrproduktion eller markdrift.

 

EUX 2. hovedforløb

Speciale

På 2. hovedforløb skal du vælge enten speciale husdyr eller speciale planter.
Du skal have de samme fag, som indgår i uddannelsen til landmand.

 

Dit uddannelsesforløb - få overblikket

Her kan du se, hvordan uddannelsen til EUX landmand er bygget op med vekslen mellem skole- og praktikperioder.

Se oversigt over EUX-forløb

Bo på skolen

Vi har elever fra hele landet, der bor på skolen. Det giver et helt særligt kammeratskab, når I både går i skole og deler fritiden sammen.  Og på Bygholm har vi gode faciliteter, der støtter op om en aktiv hverdag.
Læs mere om at bo på Bygholm.

Studieture

Studieture - spændende oplevelser, kultur og indblik i landbrug under fremmede himmelstrøg sammen med dine kammerater. 

EUX grundforløb 1

Skolen arbejder på at lave udstationeringer i Irland . Det bliver gratis for eleverne.
Hvis udstationering ikke kan lade sig gøre, arbejder vi på en tur til Irland i 5 dage, som koster ca. 4.200 kr.

 

EUX 1. hovedforløb

Studietur til Holland. Det koster ca. 5.200 kr. for 5 dage.

 

EUX 2. hovedforløb

I øjeblikket kan du som elev på 2. hovedforløb vælge mellem studietur til to destinationer:

 • Italien i 8 dage. Turen koster ca. 7.500 – 9.000 kr. afhængigt af sæson og afrejsedag
 • Sydafrika. Turen koster ca. 18.000 kr. for 11 dage

 

Startdatoer

Start- og slutdatoer for EUX grundforløb

Mandag d. 10/8-2020 – fredag d. 25/6-2021

Torsdag d. 12/8 2021 –  fredag d. 24/6 2022

Torsdag d. 11/8 2022 – fredag d. 23/6 2023

Mandag d. 14/8 2023 – mandag d. 24/6 2024

Start- og slutdatoer  for  EUX 1. hovedforløb

Mandag d. 10/8-2020 – fredag d. 25/6-2021

Torsdag d. 12/8 2021 –  fredag d. 24/6 2022

Onsdag d. 11/8 2022 – fredag d. 23/6 2023

Mandag d. 14/8 2023 –  mandag d. 24/6 2024

Start og slutdatoer for EUX 2. hovedforløb

Mandag d. 4/1-2021 – onsdag d. 30/6-2021

Mandag d. 3/1-2022 – tirsdag d. 28/6-2022

Mandag d. 2/1-2023 – tirsdag d. 27/6-2023

Tirsdag d. 2/1-2024 – onsdag d. 26/6-2024

Vi hjælper dig

Allerede inden du starter på Bygholm, hjælper vejlederne dig godt på vej. Og du vil opleve, at vejledere og undervisere er der for dig, både når du er på skolen og i praktik.

Derudover har vi nogle særlige tilbud til dig, der har behov for fx støtte på det sociale, dagligdags praktiske eller personlige plan for at kunne gennemføre uddannelsen. 

læse mere om uddannelsesvejledning

Vil du læse videre? - Se oversigt over fagniveauer

Når du har afsluttet din uddannelse til EUX landmand har du gymnasiale fag på niveauer, der giver dig adgang til 118 videregående uddannelser, så der er rigeligt at vælge imellem - se alle mulighederne

Oversigt over gymnasiale niveauer

Dansk A Kemi B
Matematik B (evt. A) Fysik C
Engelsk B Samfundsfag C
Biologi B Erhvervsøkonomi C.  (evt. Virksomhedsøkonomi B.)
Teknologi C  
Praktik

Praktikken er en vigtig og spændende del af din uddannelse. 
Hvordan du søger praktikplads, og hvad du skal være opmærksom på, kan du læse om her.

Udlandsophold

Har du rejsefeber? Landbrugsuddannelsen giver dig helt særlige muligheder for at komme til udlandet. Læs mere  om internationale oplevelser.

De valgte at blive EUX landmænd - læs her hvorfor

STORT Åbent hus den 15. januar.  Læs mere