Bygholm
Landbrugsskole

Studiepraktik for Gymnasieelever

Gymnasieelever kan onsdag til fredag i uge 43 komme i studiepraktik på Bygholm Landbrugsskole. 

Se, hvorfor Maria valgte at læse videre til landmand efter studentereksamen:

Maria Student i Landbruget

For gymnasieelever i Horsens og Hedensted Kommuner og på Odder Gymnasium er studiepraktikken en obligatorisk del af uddannelsen.

Som gymnasieelev kan du vælge Bygholm Landbrugsskole som din studiepraktikplads og opleve vores turboforløb.

Elever fra andre gymnasier har muligvis mulighed for at komme i studiepraktik på Bygholm Landbrugsskole - tilmelding her: https://danskelandbrugsskoler.nemtilmeld.dk/320/

Studiepraktik slide

Det kommer du til at opleve:

Program for studiepraktik for gymnasieelever uge 43 på Bygholm Landbrugsskole:

Studiepraktikken er baseret på, at du får en mentor (en af vores elever), som du følger det meste af tiden. For at sikre, at du kommer omkring så mange dele af uddannelsen som muligt, følger du også andre af skolens elever noget af tiden.

 

Onsdag:

8.15: Modtagelse forhallen

8.30: følge undervisning med Turbo-klassen

10.00: formiddagspause

10.25: tilbage til undervisning

11.10: Rundvisning på skolen med turbo-eleverne.

12.10: Middag og efterfølgende indkvartering for de elever, der skal overnatte                  

12.50: følge undervisning med Turbo-klassen

14.20: eftermiddagskaffe

14.35: tilbage til undervisning

15.25: fri

16.00: fritidsaktivitet

17.30: aftensmad

18.30: sport i idrætshallen

 

Torsdag:

7.00 - 8.30: mulighed for morgenmad

8.30: Undervisning - bæredygtighedsprojekt incl gårdbesøg

Tidspunkter for pauser og undervisning er som onsdag
Undervisningen slutter kl. 14.20

19.00: Farmer-race aktivitet i maskinhallen

20.00: Torsdagscafé – fritidsaktivitet med din mentor

 

Fredag:

7.00 - 8.30: mulighed for morgenmad

8.30: Undervisning - bæredygtighedsprojekt incl fremlæggelser

12.50: oplæg om uddannelsen og mulighederne i erhvervet

Herefter udtjekning af værelser og tak for nu

Programmet slutter kl. 14.20

 

Du bor og spiser på skolen under din studiepraktik - det er gratis.

Medbring:

Indendørs tøj og fodtøj samt robust tøj (gerne arbejdstøj) og fodtøj til brug udendørs og i stalde – regn med at det kan blive beskidt. Vi går ikke i arbejdstøj/sko inde på skolen.

Dyne, pude og lagen, håndklæde, computer

Kontaktperson for Studiepraktik på Bygholm Landbrugsskole

Hans Stokholm Kjer

Hans Stokholm Kjer

+45 20 70 72 02

hst@bygholm.dk

Kontaktpersoner for alle skoler tilknyttet studiepraktik i Horsens og Hedensted Kommuner.

 

Skole Kontaktperson Mail
Horsens HF og VUC Hanne Engell he@horsenshfogvuc.dk
Tørring Gymnasium Tanja Huus Gulmann th@toerring-gym.dk
Learnmark Gymnasium hhx og htx Carsten Jakobsen cjak@learnmark.dk
Social- og Sundhedsskolen FVH, Horsens Jeannette Timmermann jbo@sosufvh.dk
VIA Pædagogisk Assistentuddannelsen Shazia Borup smtb@via.dk
Bygholm Landbrugsskol Hans Stokholm Kjer hst@bygholm.dk
Horsens Gymnasium Henriette Hartoft Andersen HHA@horsens-gym.dk
Odder Gymnasium Dorthe Spaabæk

ds@odder-gym.dkIndsend oplysninger