Bygholm
Landbrugsskole

Skolekredsen til Bygholm Landbrugsskole

indkalder til ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 19:30 til 21:30
på Bygholm Landbrugsskole

Hattingvej 49, 8700 Horsens

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent
3. Betyrelsen for Bygholm Landbrugsskoles beretning for det forløbne år
4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
5. Valg af repræsentanter til Bygholm Landbrugsskole samt valg af 1 suppleant (hvert 2. år i lige årstal)
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt