Bygholm
Landbrugsskole
291209 Bygholm Landbrugsskole 0089

Indkaldelse til generalforsamling

Kom til Bygholm Landbrugsskoles  generalforsamling.


Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.00 på  Bygholm Landbrugsskole

( Generalforsamlingen afvikles, hvis alle restriktioner omkring Covid-19 tillader det. Hvis ikke vil generalforsamlingen blive udsat.)


Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  • Det reviderede regnskab forelægges til orientering
  • Indkomne forslag 
  • Valg til bestyrelse
  • Eventuelt

På valg er:  Nis Hjort og Preben Brunsgaard

Indkomne forslag kan sendes til info@bygholm.dk

På bestyrelsens vegne
/Nis Hjort, bestyrelsesformand

Interesseret i skolens vedtægter?
Du finder vedtægterne lige her

Vil du vide, hvem der sidder i bestyrelsen?
Du kan se den samlede bestyrelses lige her

Kom til mini-åbent hus - næste gang er d. 9. juni. Læs mere