Bygholm
Landbrugsskole

Dagsorden til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i
Bygholm Landbrugsskoles Elevforening
Torsdag den 2. marts 2023 kl. 19.00 på
Bygholm Landbrugsskole

 Dagsorden:

1.     Valg af stemmetællere, Peter og Helena

2.     Valg af dirigent, Jakob

3.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år, Jakob

4.     Regnskab forelægges til orientering, Jakob

5.     Forslag fra medlemmerne, Ingen

6.     Valg til bestyrelsen

 

Velkomst af de nyvalgte repræsentanter fra skolen (2 stk)

 

På valg er…

Janni Lyder Veedfald (ønsker genvalg)

Sophie Dalsgaard Therkelsen (ønsker ikke genvalg)

Bjørn Østergaard Jensen (ønsker genvalg)

Jan Dokkedahl Lausten (ønsker ikke genvalg)

7.     Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er d. 23/3 kl. 19 online, jeg skal bruge de 2 nyes mailadresser til invitationen, tilføj dem gerne til vores Facebookside og Gruppechat også.

Programmet for næste møde bliver:

  • Konstituering

  • Status på at få søgt sponsorater

  • Status på deltagerne

  • Fodboldturnering, forberedelse starter

 

Vil du vide mere om Elevforeningen Bygholm?
Se foreningens vedtægter.

INFODAG OM GRUNDFORLØB - tILMELD DIG HER