Bygholm
Landbrugsskole

Dagsorden til generalforsamling

Vi ses på Bygholm 25. februar 2021 kl. 19.00 til Elevforeningen Bygholms generalforsamling.

 

Dagsorden

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Beretning om foreningens virksomhed
  4. Forelæggelse af regnskabet
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne*
  6. Valg af bestyrelse**
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

*) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

**) I lige år vælges 1 medlem, dog kan der vælges yderligere 2 medlemmer for 1 år. og i ulige år vælges 2 medlemmer, dog kan der vælges yderligere 2 medlemmer for 1 år.

 

Vil du vide mere om Elevforeningen Bygholm?
Se foreningens vedtægter.

OBS! Vi holder online- events for dig, der skal vælge uddannelse! Læs mere her