Bygholm
Landbrugsskole
291209 Bygholm Landbrugsskole 0144

Projekter sætter skub i Bygholm

Der sker hele tiden nye ting på Bygholm, og vi har gang i mange spændende projekter. 
Nogle af dem bliver til virkelighed med økonomisk støtte. 

Her kan du se korte beskrivelser af de projekter, vi er i gang med i samarbejde med eksterne partnere. 

Skridt mod et mere klimaneutralt landbrug

Et partnerskab mellem danske, svenske og norske aktører i landbruget, arbejder på vidensdeling og udvikling af et klimaneutralt landbrug med støtte fra EU’s Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak

Se mere her om hele projektet.

 

På Bygholm Landbrugsskole deltager vi i projektet med følgende aktiviteter:

 • Vidensdeling og deltagelse i netværk med de skandinaviske partnere
 • Udvikling af nye undervisningsformer
 • Kurser i førerløse enheder og brug af robotter i markbruget
 • Brug af simulatorer i undervisningen
 • Demonstrationsdag af eldrevne markmaskiner

Inddragelse af klimaberegningsmodeller i undervisningen

 

EUD for alle

Bygholm deltager i et samarbejde med Learnmark i Horsens om at forbedre kendskabet til EUD-uddannelsen i forbindelse med Region Midtjyllands EU socialfondsprojekt EUD for alle.

Projektet løber til september 2022.

Bygholms aktiviteter i projektet:

 • Teambuildingsdag for nye elever med fokus på trivsel og god start på uddannelsen
 • 7. klasseselever kommer på besøg på landbrugsskolen og undervises i emnet ”Den bæredygtige landmand” som led i faget madkundskab
 • Flere voksne unge skal starte på en EUD uddannelse: Vi undersøger studenters uddannelsesvalg og arbejder med at rekruttere flere studenter til Landbrugsuddannelsen
 • Demokratidannelse hos unge: Vi sætter fokus på elevrådsarbejde og arbejde med forening og demokrati
 • FGU-samarbejde: Vi deltager i netværk med FGU arbejdere og UU vejledere om at øge kendskabet til at kunne komme videre i uddannelsessystemet

Vores minivådområde

Når naturen bliver brugt til klasselokale....
På skolens grund  kan eleverne se og følge med i effekten af et minivådområde.

Bygholm Landbrugsskole har under minivådområde-ordningen 2019 søgt og fået tilsagn til etablering af et minivådområde med en placering ca. 500 meter syd for landbrugsskolen.

Formålet med et minivådområde er at rense drænvand for kvælstof og fosfor inde det ledes videre ud i vandmiljøet.
Minivådområdet på Bygholm har en årlig effekt på at reducere kvælstof-udledningen til Horsens Fjord på i alt 472 kg N.

Den Europæiske Landbrugsfond støtter projektet. 
Her kan du læse om, hvordan EU sikrer landbrugs- og fødevareprodukters sikkerhed og kvalitet, støtter producenter og lokalsamfund og fremmer bæredygtig praksis.
EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne

 

 

 

STEM-undervisning i landbrugsuddannelsen

(Science, Technology, Engineering & Mathematics)

Bygholm Landbrugsskole afprøver STEM-baseret undervisning som en integreret del af undervisningen af grundforløbseleverne.

Det sker med finansiering fra Region Midtjyllands uddannelsespulje, gennem Teknologipagten.

Bygholms aktiviteter:

 • Efteruddannelse af undervisere i STEM-baseret undervisning med fokus på at løse nogle praktiske udfordringer med brug af teknologi
 • Afprøvning af STEM baseret undervisning hos Grundforløbseleverne i flere forløb
  • eks. bygning og programmering af en robot, der kan løse problemet med at udtage vandprøver til måling af kvælstofindhold i vådområder. Robotten skal kunne køre i kupereret terræn og registrere via sensorer, hvornår den kommer til vand og udtage prøve
 • Opsamling af erfaring med STEM baseret undervisning og spredning af anbefalinger til andre uddannelsesinstitutioner

Projektet afsluttes i september 2022 og udføres i samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole.

Klimasmart landbrug: Stribedyrkning med robotteknologi

Projektet løber i 2022 og 2023.

Der oprettes en demonstrationsmark med dyrkning af forskellige afgrøder i striber med brug af en autonom robot, som skal klare det meste af markarbejdet i sæsonen.

Formålet med projektet er at afprøve stribedyrkning som dyrkningsmetode, give landbrugsskoleelever indsigt i alternative dyrkningsmetoder, der øger biodiversitet og sparer ressourcer, smat at øge elevernes fortrolighed med fremtidens teknologi i marken. 

Det er også projektets formål at udbrede kendskabet til det øvrige samfund.

Læs mere her.

 

Samarbejdspartnere i projektet er:

 • Region Midtjylland - tilskudsgiver
 • Teknologisk Institut – udlån af robot
 • Agrointelli – viden og sparring
 • Hornsyld købmandsgård A/S – stiller såsæd til rådighed

Flere Turbolandmænd, tak

Projektet er et rekrutteringsprojekt, som sigter mod at få flere til at vælge landbrugsuddannelsen efter endt studentereksamen. 

Projektet består dels af en undersøgelsesdel og dels af en udførelsesdel. 

Undersøgelsen er afsluttet med denne rapport.

 

Udførelsen løber til og med år 2025.

Åbent hus - klap en ko og kør en traktor - 8/12 kl. 14-17 - LÆS MERE