Bygholm
Landbrugsskole
291209 Bygholm Landbrugsskole 0144

Projekter sætter skub i Bygholm

Der sker hele tiden nye ting på Bygholm, og vi har gang i mange spændende projekter. 
Nogle af dem bliver til virkelighed med økonomisk støtte. 

Her kan du se korte beskrivelser af de projekter, vi er i gang med i samarbejde med eksterne partnere. 

Vores minivådområde

Når naturen bliver brugt til klasselokale....
På skolens grund  kan eleverne se og følge med i effekten af et minivådområde.

Bygholm Landbrugsskole har under minivådområde-ordningen 2019 søgt og fået tilsagn til etablering af et minivådområde med en placering ca. 500 meter syd for landbrugsskolen.

Formålet med et minivådområde er at rense drænvand for kvælstof og fosfor inde det ledes videre ud i vandmiljøet.
Minivådområdet på Bygholm har en årlig effekt på at reducere kvælstof-udledningen til Horsens Fjord på i alt 472 kg N.

Den Europæiske Landbrugsfond støtter projektet. 
Her kan du læse om, hvordan EU sikrer landbrugs- og fødevareprodukters sikkerhed og kvalitet, støtter producenter og lokalsamfund og fremmer bæredygtig praksis.
EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne

 

 

 

Kom til Mini Åbent hus i efteråret. Læs mere 

Vi holder eftersårsferie og er tilbage igen mandag den 25/10. Studievejlederen besvarer mails og kan evt. ringe tilbage torsdag –fredag i efterårsferien