Bygholm
Landbrugsskole

Fremtidens landmænd tager klimaet alvorligt

- Klimadag den 12/11 2021

Mens verdens lande var samlet i Skotland for at diskutere om kul skal udfases eller blot begrænses, holdt Bygholm Landbrugsskole klimadag, hvor eleverne udviklede forslag til konkrete tiltag, som den enkelte landmand kan sætte i gang her og nu.

For at sikre kvaliteten af de faglige input var både Arla, Danish Crown og Seges repræsenteret, og de præsenterede både de tiltag, de allerede har taget, og de tiltag, som ligger lige for – både i kvæg-, grise- og planteproduktionen.

”Klima og bæredygtighed er allerøverst på vores dagsorden,” fortalte Regionschef Syd for Arla, Kirsten Due Pedersen i sin indledning til eleverne, ”Det er fordi, Arla har to punkter i det her. Vi har en politisk del omkring de her køer, som bøvser for meget, og det skal vi finde ud af, hvordan vi får dem til at lade være med – ellers bliver det nemlig politikerne, som kommer og laver regler for os. Og så har vi nogle kunder rundt i hele verden, som bliver mere og mere velstillede, og de stiller stigende krav til, hvordan mælken er produceret, og de vil gerne betale mere for mælken, hvis den er mindre klimabelastende.”

Anders Nørregaard fra Danish Crown er enig i, at branchen er underlagt forbrugernes magt. ”Folk køber flere og flere færdigvarer, så det er ikke altid nok at påvirke den enkelte forbruger. Vi ved at markedet peger den vej, så vi kan ikke bare blive ved med at sende halve kroppe til Kina. Vi skal kunne lave mere specialiserede varer, og vi skal påvirke producenterne af færdigretter til at bruge bedre råvarer. Derfor er det også nødvendigt, at vi kan dokumentere alt om det enkelte stykke kød.”

Elevernes bud på, hvordan fremtidens mere klimavenlige landbrug kan kickstartes her og nu. Og forslagene var ganske konkrete. Affaldssortering, foderoptimering, LED-lys, gylleforsuring, foderproduktion tæt på ejendommen og grønne energikilder som f.eks. solceller på taget og varmeveksling fra mælken var blot nogle få af de mange konstruktive forslag.

Fra eleverne var der også flere hug til det eksisterende landbrug. For eksempel skrev en gruppe følgende forslag på sin planche:

”Få gamle bønder til at makke ret! Det er de unge mennesker, som skal bære landbruget i denne udvikling, vi står overfor. Det er VORES fremtid.”

Så på Bygholm Landbrugsskole kan man konstatere, at fremtidens landmænd tager klimaet alvorligt.

IMG 1934
IMG 1867
IMG 1874
IMG 1869
IMG 1970
IMG 1984
IMG 1905
IMG 1926
Hans Stokholm Kjer

Hans Stokholm Kjer

+45 20 70 72 02

hst@bygholm.dk