Bygholm
Landbrugsskole

Fremtidens landmænd dyrker klimaet på Bygholm - Klimadag den 12/11 2021

Hvordan løser vi verdens menneskeskabte klimaproblemer? De løsninger, som kommer frem i nyhedsmedier, virker af og til noget virkelighedsfjerne, men for eleverne på Bygholm Landbrugsskole er klimatilpasning meget konkret. Især fredag den 12/11, når skolen holder klimadag med deltagelse af store spillere som Seges, Arla og Danish Crown.

”Klimakonferencen COP26 kører på fuldt tryk, mens nogle af resultaterne kritiseres for at være ”varm luft” og ukonkrete. På Bygholm Landbrugsskoles klimadag tager vi problematikkerne ned i landbrugets dagligdag og styrker vores elevers muligheder for at tage klimaspørgsmål med i deres fremtid,” fortæller forstander Erik Kallehave Kristensen.

På klimadagen kommer eleverne til at arbejde med konkrete klimatiltag for både kvæg, svin og planter.

Afdelingschef for Anlæg og Miljø i Seges lægger ud med et oplæg under overskriften ”Klimaneutralt Landbrug 2050! Hvordan?” Her ridser han problematikkerne op og deler ud af den nyeste viden på området.

Herefter arbejder eleverne med de tiltag, de ville tage, hvis de havde en landbrugsejendom lige nu. Eleverne bliver delt op efter interesse i grupperne Kvæg, Gris og Planter.

Når forslagene er bearbejdet og fremlagt, bliver de drøftet med dagens oplægsholdere, og senere er der debat over spørgsmålene:

 • Hvordan sikrer Arla/Danish Crown, at Danmark forsat er i toppen af klimavenlig fødevareproduktion?
 • Hvordan kan danske landmænd og andelsselskaberne bruge klimaindsatsen aktivt for at få en højere værdi ud af produkterne.

” Nutidens landbrugselever er jo fremtidens landmænd, og vores ønske er at ruste dem til klimaudfordringerne. For de bliver helt sikkert ikke mindre i fremtiden. Vi er glade for at have opbakning til dette fra kompetente kræfter som Seges, Arla og Danish Crown,” siger Erik Kallehave Kristensen.

 

Yderligere oplysninger

Erik Kallehave Kristensen
Forstander
Bygholm Landbrugsskole
4043 2799 – EKK@BYGHOLM.DK

Klimadagen er den 12/11 kl. 8.30 – 12.10 – pressen er velkommen – detailprogram følger herunder.

 

Klimadag fredag d. 12. november

Kl. 8.30 Hans Roust Thysen, Afdelingschef Anlæg & Miljø, Seges
Klimaneutralt landbrug 2050! Hvordan?

 • Hvorfor klimaneutral i 2050?
 • Forskellige metoder til opgørelse af klimagasemission
 • Mulighederne i landbrugsproduktionen

Kl. 9.10 Præsentation af oplægsholdere:

Arla: Kirsten Due Pedersen, Regionschef syd.

Danish Crown: Anders Nørregård, Danish Crown Pork Ejerservice

Mælkeproducent: Mads Nielsen, Ølsted

Kl. 9.20 Workshop! Hvor vil I starte på en ejendom?

Vi deler os op efter interesse i kvæg, svin og planter

 • Plancher med ideer til klimatiltag i primærproduktionen!
 • Skriv 5 punkter ned, som I mener er de laveste hængende frugter! (Bruges i efterfølgende oplæg)
 • Konkrete tiltag i mark og stald!

10.00-10.25 Kaffe og plancher hænges op.

10.25-11.15 Oplæg i 3 forskellige lokaler med temaer om kvæg, gris og planter. (Se stikord nedenfor.

Kvæg: Kirsten fra Arla og mælkeproducent Mads! (Spisesalen)

Gris: Anders fra DC!  (Salen)

Planter: Hans Roust Thysen! (Gæstekantine)

 • Hvilken betydning har klimastrategien for landmanden?
 • Hvilke faktorer vil i fremtiden blive afgørende for ”license to produce”?
 • Hvor er de lavt hængende frugter inden for fagområdet?
 • Når vi har samlet de lavt hængende frugter, hvad er så næste step?
 • Hvordan kan andelsselskaberne støtte op om landmændene, for at målene kan nås?

11.20-11.45 Kirsten Due fra Arla, Regionschef i region syd og Anders Nørregård, Direktør for Danish Crown Pork Ejerservice giver deres indspark til:

 • Hvordan sikrer Arla/Danish Crown, at Danmark forsat er i toppen af klimavenlig fødevareproduktion?
 • Hvordan kan danske landmænd og andelsselskaberne bruge klimaindsatsen aktivt for at få en højere værdi ud af produkterne.

11.45-12.10 Debat. Der kan stilles spørgsmål til panelet. (Herefter Frokost)

Hans Stokholm Kjer

Hans Stokholm Kjer

+45 20 70 72 02

hst@bygholm.dk