Bygholm
Landbrugsskole

Robotter - eller førerløse enheder - vinder indpas i fremtidens landbrug. Brug en uge på at sætte dig ind i teknologien.

21.-25- februar 2022 (uge 8)

Dette kursus er for dig, der ønsker at blive klogere på den robot/drone-teknologi, vi har på det danske marked i dag.

Kurset er kun åbent for elever på 1. HF på Bygholm Landbrugsskole. 

 • Hvilke arbejdsopgaver kan relevante robotter/droner udføre?
  • Er det enkelt eller multiredskaber?
  • Hvor er der stort timeforbrug og lille effektivitet for dig?
 • Hvordan virker navigation, sensorer og kameraer i samspil?
  • Hvordan navigerer robotterne og dronerne rundt?
  • Hvordan registreres planlagte og uforudsete forhindringer?
  • Kamerateknologien, kan den overgå det menneskelige øje?
 • Hvordan, og hvor brugervenligt, programmeres en robot/drone, så den er klar til en opgave?
  • Planlægning af arbejdsopgaver – hvornår?
  • Hvor let/svært er det at gøre en robot/drone klar til en opgave i marken?
  • Hvilke ting skal jeg tænke på, inden jeg trykker ”GO”?
 • Hvordan virker teknologierne i praksis?
  • Klargøring og igangsætning på marken, hvordan?
  • Er den sikker at forlade under arbejde?
  • Er den stabil og effektiv, i det omfang der er muligt?
 • Er de økonomisk rentable?
  • Hvad er indkøbspris?
  • Driftsomkostninger?
  • Besparelse på mandetimer?
  • Effektivitet pr. produceret enhed?

Her kan du se, hvad du kommer til at lære på de enkelte dage

Ret til ændringer forbeholdes.

Mandag

Formiddag:

Velkomst og kort præsentation af ugens program

Intro til forskellige robotter og redskaber.

Intro til droner og kamerateknologi.

 

Fri diskussion om fremtidens planteavl og tilhørende teknologi.

 

Eftermiddag:

Konstruktion og opbygning af markrobotterne

Kl. 15.30 – Tak for i dag.

Tirsdag

Formiddag:

Navigation og præcision

 • RTK og datakort
 • Markgrænser og GIS
 • Ruteplanlægning

 

Eftermiddag:

Praktisk opgave

 • Simpel ruteplan planlægges på pc
 • Udføres i praksis på planlagt areal

 

15.30 – Tak for i dag

Onsdag

Formiddag:

Beskrivelse af kameraer og sensorer

 • Forskel på afgrøde og ukrudt
 • Observering af forhindringer
 • Sikkerhedszoner omkring robotterne
 • Registrering og information til landmand

 

Eftermiddag:

Praktisk opgave

 • Tidligere ruteplan genbruges
 • Forhindringer opsættes
 • Sikkerhedssystem testes
 • Registreringer undersøges

 

15.30 – Tak for i dag

Torsdag

Formiddag:

Økonomi og drift ved robotter

 • Indkøbspriser
 • Værdi for pengene
 • Daglig drift og vedligehold
 • Besparelse i mandetimer
 • Priskalkuler og sammenligninger med traktor/redskab

 

Eftermiddag:

Praktisk gruppeopgave

 • Opsætning af realistisk scenarie fra egen bedrift
  • Hvilke arbejdsopgaver kan løses af robotter/droner?
  • Hvornår og hvordan planlægges opgaverne?
  • Hvilke andre opgaver kan de frie hænder udføre imens?
  • Hvilken økonomisk betydning kan det have på bedriften?

15.30 – Tak for i dag

Fredag

Formiddag:

Målet for i dag: En arbejdsopgave udføres i praksis!

 

Gruppeopdeling

 • Der besluttes en arbejdsopgave
 • Kort og rute planlægges
 • Robot/drone klargøres

 

”GO”

 • Robotten/dronen sættes i gang i marken
 • Gør teknologien det den skal?

 

Eftermiddag:

Arbejdsopgaver færdiggøres.

Diskussion på holdet – virkede det efter hensigten?

Evaluering af kurset

15.30 – Tak for denne gang

Alle dage er med fuld forplejning: Formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Kurset foregår i skolens værksted/maskinhal samt tilknyttede teorilokale.

Vi inddrager relevante produktspecialister under hele kurset.

Supplerende valgfag:

Kurset er et supplerende valgfag. Det betyder, at det er en del af din uddannelse, som du frivilligt kan deltage i. 

Din læremester får refusion, som når du er på skole.

Der skal udfyldes et tillæg til uddannelses aftalen. Blanketten findes her:
Blanketter til uddannelsesaftaler | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk).

Reglerne for betalt skoleophold er de samme som på resten af 1. HF.

Tilmelding herunder senest den 31. januar 2022.

Robotkursus - 1 uges kursus i førerløse enheder - uge 8 2022